TERARYUM VE MİNYATÜR BAHÇE İÇİN BİTKİ SEÇİMİ

Teraryum ve minyatür bahçe için bitki seçimi, en önemli konulardan biridir. Bitki seçiminde dikkat edeceğimiz üç farklı konu bulunmaktadır. Bunlardan birincisi kullanacağımız bitkinin iç mekana karşı adaptasyonu, ikincisi estetik görünümü, üçüncüsü ise bahçe içerisinde kullanılacak bitkilerin birbirleri ile uyumudur.

İç mekana karşı adaptasyonu ile anlatılmak istenen, kullanacağımız bitkinin büyüme hızı, su-nem isteği ve ışık duyarlılığı gibi konulardır. Bu da canlı bahçenizi bulunduracağınız ortamın ışık miktarı ve nem durumu ile doğru orantılı olmalıdır. Örneğin ışık miktarı az ortamlarda bazı bitki türlerinde yaprak dökülmesi ve sararmalar sıkça görülmekte iken, bazı bitkilerde de hızlı ve dağınık bir şekilde boylanmalar görülebilir.  Genellikle büyüme hızı yavaş olan bitkiler tercih edilmelidir.

Estetik görünüm ile anlatılmak istenen, sonunda bir bütün olarak göreceğimiz minyatür bahçenin içerisinde seçilecek bitkilerin, kullanılacak objelerle uyumlu olması gerekmektedir. Örneğin mini bahçenizde bulunan bir ağaç ile yanındaki evin ya da ağaçta bulunan salıncağın yine bu bitki ile orantılı olması gerekmektedir.

Bitkilerin birbirleri ile uyumu konusunda ise, fazla su isteği olan bitki türleri ile az su isteği olan bitkilerinin aynı ortamda bulunmaması gerektiği anlatılmaktadır. Örneğin su isteği fazla olan bitki ile su az olan bitkiyi bir arada dikimini yapmamız durumunda sulama süresini ya da miktarını ayarlama konusunda sıkıntılar yaşanabilmekte bitkilerden bir tanesinin ölmesine neden olabilmektedir. Kısacası minyatür bahçelerde su isteği az olan ya da su isteği fazla olan bitkiler seçilip bir araya getirilerek dikimini yapmak bahçelerin uzun yıllar canlı kalmasına fayda sağlayacaktır.

Bu üç önemli konuyu dikkate alarak hazırladığımız  teraryumlar ve minyatür bahçeler içerisindeki bitkilerin toprağa adapte olduktan sonra büyümeye başladığını ve düzenli bir şekilde geliştiğini görmek bizleri ayrıca mutlu edecektir.

Leave a Comment