Teraryum Hazırlanışındaki Katmanlar;

Çakıl veya volkanik ponza taşları: Teraryumun en alt katmanıdır. 1-3 cm çapında çakıl taşları veya benzer büyüklükte suda erimeyen farklı taşlar da kullanılabilir. Amacımız suyun üst katmanlara ulaşmadan dip kısımda birikmesini sağlamaktır. Su seviyesi çakıl taşlarını aşmayacak ve üst katmanlara değmeyecek biçimde kalmalıdır. Aksi takdirde teraryum içerisinde küflenme oluşabilmektedir. Suyun rahatlıkla buharlaşarak tüm teraryuma nem sağlayabilmesi için çakıl taşları arasında boşluklar bulunmalıdır.

Volkanik tüf : Çakıl taşlarından arasındaki boşlukları suda aşınmayan, doğal bir madde olan volkanik tüfle doldurmalıyız. Bu katmanda volkanik tüf yerine suda erimeyen başka malzemeler de kullanılabilir. Bu malzemeler teraryumunuzun içerisindeki bitkilerin daha uzun ömürlü olmasını sağlayacaktır. Volkanik tüf ayrıca doğaya uyumludur.

Aktif karbon: Odun ve kömür gibi maddelerin farklı işlemlerden geçirilmesiyle elde edilen organik maddedir. Çok etkili bir malzemedir. Su arıtma sistemlerindeki filtrelemelerde kullanılır. Aktif karbonun organik yapısı, içerisindeki bakteriler için besin maddesi kaynağı oluşturabilmektedir. Teraryumunuzdaki aktif kabonun suya direkt temas etmemesi gerekmektedir. Bu durum, bakteri üremesini arttırabilmektedir.

Aqua soil: Toprak/torf yerine kullanılabilen taban malzemesidir. Nemli ortamlar için uygudur. Organik maddece çok zengindir. Bitkilerin kök gelişimine katkısı oldukça fazladır.

Yosun ve bitkiler: Yosun kullanımından önce bitkilerin dikilmesi gerekmektedir. Yosun, bitki dikiminden sonra kalan boşluklara istenilen biçimde yerleştirilebilir.

Obje ve aksesuarlar: İçerisinde bir hikaye anlatılmak isteniyorsa, konuya uygun, suya ve neme dayanıklı aksesuarlar yerleştirilebilir.

Dekoratif taşlar: Su ve nem gibi fiziksel etmenlere dayanıklı taşlar ile dekorasyon yapabilirsiniz. Seçim olarak, isterseniz doğal boyasız isterseniz de boyalı taşlar kullanabilirsiniz.

Leave a Comment